Menu Close
No Image Available

Tứ Đại Danh Bộ – Tẩu Long Xà

 Tác giả: Ôn Thụy An  Thể loại: Kiếm hiệp - Võ thuật  Ngôn ngữ: Vietnamese  Đọc Online
 Nội dung/Description:

Tứ Đại Danh Bộ – Tẩu Long Xà

Link tải: PDF MOBI EPUB  

Đây là một bộ trong Tứ Đại Danh Bổ hệ liệt của Ôn Thuỵ An, gồm 14 quyển:
1. Đàm Đình Hội
2. Toái Mộng Đao
3. Đại Trận Trượng
4. Khai Tạ Hoa
5. Bộ Lão Thử
6. Đả Lão Hổ
7. Viên Hầu Nguyệt
8. Tẩu Long Xà
9. Mãnh Quỷ Miếu
10. Bạch Cốt Tinh
11. Quỷ Môn Quan
12. Thiết Bố Sam
13. Đỗ Tiểu Nguyệt
14. Kim Chung Tráo

Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi cập nhật tóm tắt hoặc viết bài review tại đây

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
 Back