Menu Close
No Image Available

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ

 Tác giả: Ôn Thụy An  Thể loại: Kiếm hiệp - Võ thuật  Ngôn ngữ: Vietnamese  Tags: Văn học Trung Quốc |
 Nội dung/Description:

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ – Ôn Thụy An

Link tải: PDF MOBI EPUB  

Thiếu Niên Tứ Đại Danh Bộ nằm trong hệ liệt Tứ đại danh bộ Đấu tướng quân.

Hệ liệt này hiện chưa hoàn, tổng cộng có 64 tập đã xuất bản gồm:

 • Bộ 1: Thiếu niên Lãnh Huyết (16 tập đầu)
 • Bộ 2: Thiếu niên Truy Mệnh (đến tập 32)
 • Bộ 3: Thiếu niên Thiết Thủ (đến tập 48)
 • Bộ 4: Thiếu niên Vô Tình chính truyện + ngoại truyện (đến tập 64)

Ngoài ra còn có “Thiếu niên Tứ đại danh bộ” (Bộ 5) chưa thấy thông tin gì và “Thiếu niên Gia Cát” mới ra tiêu đề tập 1 và tịt luôn từ đó đến nay.

Dịch giả sẽ đi theo thứ tự 1 > 2 > 3 > 4 như trên.

Nội dung chính là trận chiến giữa Tứ bộ và Kinh Bố Đại tướng quân, đồng thời kể về thời niên thiếu của bốn người.

***
Tứ Đại Danh Bộ gồm có:

 • Tứ đại danh bộ chấn Quan Đông (gồm 2 quyển)
 • Tứ đại danh bộ phá Thần Thương (gồm 2 quyển)
 • Tứ đại danh bộ hội kinh sư (gồm 5 quyển)
 • Tứ đại danh bộ đấu tướng quân (Thiếu niên Tứ đại danh bộ) (gồm 4 quyển)
 • Tứ đại danh bộ đại đối quyết (gồm 8 quyển)
 • Tứ đại danh bộ đấu cương thi (gồm 6 quyển) (Chưa dược dịch)
 • Tứ đại danh bộ đấu Thiên Vương (gồm 2 quyển) (chỉ mới dịch quyển I)
 • Khô lâu họa
 • Nghịch Thủy Hàn

Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi cập nhật tóm tắt hoặc viết bài review tại đây

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Other Books From - Kiếm hiệp - Võ thuật

No Image Available Ngũ Luân Thư Kiếm hiệp - Võ thuật, Kinh Điển, Tâm lý - Kỹ năng sống Miyamoto Musashi
No Image Available Tuyển Tập Gia Cát Thanh Vân Kiếm hiệp - Võ thuật Gia Cát Thanh Vân
No Image Available Tuyển Tập Ngọa Long Sinh Kiếm hiệp - Võ thuật Ngọa Long Sinh
No Image Available Thất Tuyệt Ma Kiếm Kiếm hiệp - Võ thuật Ngọa Long Sinh
No Image Available Tuyển Tập Lương Vũ Sinh Kiếm hiệp - Võ thuật Lương Vũ Sinh
No Image Available Bạch Các Môn Kiếm hiệp - Võ thuật Trần Thanh Vân
No Image Available Thất Dạ Tuyết Kiếm hiệp - Võ thuật Thương Nguyệt
No Image Available Yến Thập Tam Kiếm hiệp - Võ thuật Cổ Long
No Image Available Viên Nguyệt Loan Đao Kiếm hiệp - Võ thuật Cổ Long
No Image Available Trường Sinh Kiếm Kiếm hiệp - Võ thuật Cổ Long

Other Books By - Ôn Thụy An

No Image Available Tứ Đại Danh Bộ – Tẩu Long Xà Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Trường An Nhất Chiến Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Triều Thiên Nhất Côn Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Tiểu Tuyết Sơ Tình Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Thương Tâm Tiểu Tiễn Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Thiên Hạ Vô Địch Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Thiên Hạ Hữu Tuyết Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Thiên Hạ Hữu Địch Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Thí Kiếm Sơn Trang Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An
No Image Available Sấm Đãng Giang Hồ Kiếm hiệp - Võ thuật Ôn Thụy An

About the author

[books_gallery_author author="Ôn Thụy An"]  Back