Menu Close
No Image Available

Ngày Vui

 Tác giả: Đặng Trần Huân  Thể loại: Tâm lý Xã hội, Tình cảm - Lãng mạn  Ngôn ngữ: Vietnamese  Tags: Văn học Việt Nam |  Đọc Online
 Nội dung/Description:

Ngày Vui – Đặng Trần Huân

Link tải: PDF MOBI EPUB 

Ðặng Trần Huân sinh ngày 07 tháng 6 năm 1929 tại Bắc Ninh, cựu thiếu tá QLVNCH, làm việc tại Cục Tâm Lý Chiến, ngành thông tin báo chí. Khởi viết năm 1953. Ông là tác giả tập truyền cười nổi tiếng ” Chuyện Cấm Đàn Bà I & II (1969, 1970)” , rồi Chuyện Vợ Chồng (1970). 

Sau năm 1975, ông đi học tập cải tạo, và định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1992. Mặc dù qua Mỹ muộn màng, sức khỏe sa sút, tuổi tác lại cao nhưng nhà văn Đặng Trần Huân đã cầm bút trở lại, và viết một cách hăng say, qua nhiều thể tài khác nhau. Chỉ trong vòng 5 năm mà ông đã xuất bản 3 tác phẩm, gồm có: Hành Trình Một Hát Ô (bút ký, 1995), Những Người Thích Dấu Huyền (1998), và Chữ Nghĩa Bề Bề (chuyện văn nghệ, 2000). 

Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi cập nhật tóm tắt hoặc viết bài review tại đây

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
 Back