Menu Close
No Image Available

Đống Rác Cũ

 Tác giả: Nguyễn Công Hoan  Thể loại: Tâm lý Xã hội  Tags: Văn học Việt Nam |  Đọc Online
 Nội dung/Description:

Đống Rác Cũ – Nguyễn Công Hoan

Link tải: PDF MOBI EPUB 

Bạn đọc gặp ở Đống Rác Cũ những trang miêu tả xã hội, miêu tả con người từ thời kỳ trước những năm thứ 12 triều vua Bảo Đại, bằng bút pháp sắc sảo, với con mắt tinh đời, tính nhân đạo của nhà văn, cùng nụ cười của ông trước các thói dởm dở, những đạo đức giả của một bọn người mà thực chất bên trong lại chứa đựng một kho rác rưởi tởm lợm.

Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi cập nhật tóm tắt hoặc viết bài review tại đây

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
 Back