Menu Close
No Image Available

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người

 Tác giả: Tế Đằng Dũng  Thể loại: Tâm lý - Kỹ năng sống  Ngôn ngữ: Vietnamese  Đọc Online
 Nội dung/Description:

100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – Tế Đằng Dũng

Link tải: PDF MOBI EPUB  AZW3 

Cổ xưa có câu “ăn mặc đủ mà biết lễ tiết”. Dù là ai nếu đói bụng thì nhu cầu đầu tiên là ăn uống. Sau khi người ta được giải thoát khỏi đói khát mới nghĩ đến đáp ứng yêu cầu xã hội như danh dự, địa vị, …

Đem liên hệ nhu cầu giống nhau của mỗi cá nhân thì sẽ hình thành tầng nhu cầu. Trong cuộc sống người ta ở trong những tầng nhu cầu khác nhau. Mỗi cá nhân trong hiện thực đều đáp ứng mỗi loại nhu cầu để sống. Sau khi nhu cầu phấn đấu của con người được đáp ứng thì nó sẽ tự nhiên mất đi, đồng thời con người sẽ đề ra tầng nhu cầu cao hơn mà phấn đấu. Con người ta không ngừng theo đuổi nhu cầu và mục tiêu mới.

Dựa theo quan điểm tầng nhu cầu của các nhà tâm lý, đại khái chúng ta có thể phân làm 5 tầng nhu cầu sau đây:

  1. Nhu cầu tâm lý
  2. Nhu cầu an toàn
  3. Nhu cầu yêu và nhu cầu sở thuộc
  4. Nhu cầu được thừa nhận và tôn kính
  5. Nhu cầu tự mình thực hiện.

Cuộc đời cũng giống như bước lên một thềm, từ dưới lên trên từng bậc một cũng là từng bước đáp ứng một số nhu cầu đó. Nhưng trong cuộc sống có lúc khó tránh khỏi tụt bậc, cũng là nhu cầu con người từ tầng cao hạ xuống bậc thấp.

Bạn có thể giúp đỡ chúng tôi cập nhật tóm tắt hoặc viết bài review 100 Nhu Cầu Tâm Lý Con Người – Tế Đằng Dũng tại đây

Loading

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
 Back